Källkodsdeponering

Affärsjuridik - källkodsdeponering | Västsvenska HandelskammarenKöp av programvara och IT-system utgör en allt större del av företagets investeringar. Många system är utvecklade eller anpassade för det enskilda företaget / organisationen. I samband med sådana investeringar tas medvetna och omedvetna risker.

Handelskammaren erbjuder som tredje oberoende och betrodd part källkodsdeponering.

  • Kan man vara säker på att utveckla systemet i framtiden?
  • Vad händer om leverantören t.ex. byter ägare, upphör eller går i konkurs?
  • Vad är det egentligen man köper?

En IT-investering innebär inte bara investeringar i hårdvara och programvara utan även i verksamhetsförändringar som påverkar anställda, kunder och leverantörer. Ett sådant system får inte fallera p g a att man inte längre kan vidarutveckla programvaran eller för att man inte längre kommer i kontakt med leverantören av systemet.

Allt fler programvaruleverantörer ser en konkurrensfördel i att kunna erbjuda kunder att deponera källkoden till programvaran hos en tredje neutral part (Escrow). Deponering är ett sätt att försäkra sig om att man kan leva kvar i de system som företaget investerat i, oavsett vad som händer med leverantören av programvaran. Kunden får ett större förtroende för leverantören.

Avtalet som ligger till grund för deponeringen av källkod reglerar i vilka fall Handelskammaren som oberoende tredje part får lämna ut källkoden till någon av parterna. Det kan t ex vara att leverantören inte längre kan följa sina åtaganden, förlorar nyckelkompetens eller går i konkurs.

| Dela
Kontakt

Anna PetreAnna Petre
Affärsområdesansvarig Juridik
031-83 59 91