Affärsjuridik - Affärsnätverk för jurister | Västsvenska Handelskammaren

Affärsnätverk för jurister

Affärsnätverk för jurister är ett exklusivt nätverk för den som arbetar som advokat eller jurist. Nätverket är en mötesplats som finns för att marknadsföra företagets kunskap, kompetenser och för att få ditt arbete synliggjort. Som aktiv deltagare i nätverket investeras din tid och din kompetens genom att delta i en arbetsgrupp som driver affärsmässiga frågor av juridisk karaktär. 
 
Vilken arbetsgrupp man vill tillhöra väljer man själv. Resultatet av deltagande visar sig genom uppmärksammat arbete och en möjlighet att göra skillnad. Till förfogande står bland annat Handelskammarens kanaler inom näringslivet och politiken. Handelskammaren är remissinstans och utnyttjar grupperna till uttalanden inom sina respektive ämnen.
 
Grupperna ses två gånger per termin för att avhandla nyheter, planera medlemsmöten, utveckla utbildningar etc. Mötena är förlagda som en förlängd lunch, kl 12.00-13.30 och hålls på Handelskammaren. Man har som deltagare även möjlighet att medverka på ett Next&Now tillfälle samt alla Oss emellan affärsnätverksträff som Handelskammaren ordnar. 
 
Vi har en tjänst för våra medlemmar som heter juristservice vilket innebär att du som medlemsföretag får en timmes gratis juridisk rådgivning. Då medlemmen vill ha hjälp slussar vi ärendet till en deltagare i nätverket som har detta som inriktning. Det görs en jävskontroll och om allt är ok så ringer advokaten upp, i de fall det behövs mer än en timme så görs detta upp mellan advokaten och medlemmen utan Handelskammarens medverkan, det vill säga advokaten bjuder på en timme mot att få en eventuellt ny klient.
 

Aktuella affärsnätverk för jurister

Nedan följer en kort beskrivning på de aktuella grupper som vi kan erbjuda just nu, vad de sysslar mer samt vilka deltagare som går.
 

Access to Court + Alternativ tvistelösning

Den här gruppen sysslar med lobbyverksamhet mot domstolar för att dels försöka få ner längden som ärendena blir liggande innan det blir förhandling och dom. Dels få in medling som en del av förhandling. Den nya lagen om medling som trädde i kraft 1/8-11 hade inte så stor inverkan på rättsväsendet så gruppen håller på att bearbeta berörda parter. Nästan alla deltagare i denna grupp är ackrediterade medlare och har gått CEDR´s medlarutbildning på Handelskammaren. 
 
Per FridénAdvokatfirman Nordia Göteborg HB
Thomas WetterlundhAdvokatfirman Vinge Göteborg KB
Pär CaldenbyCaldenby Advokat AB
Anders BergkvistAdvokat AB Anders J Bergkvist
 

Arbetsrätt

Gruppen har frukostseminarier för medlemmar varje månad där de tar upp aktuella frågeställningar. Seminarierna är korta och max 15 deltagare för att få igång en bra diskussion. Dessa är välbesökta eftersom arbetsrätt är något som tilltalar nästan alla företag och företagare.
 
Charlotte Forsander JohanssonAdvokatfirman Vinge Göteborg KB
Henric DiefkeMannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Lars LövgrenMAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Dan BullarboSetterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB
Magnus LöfvingAdvokatfirman Lindahl KB
 

IP rätt

IP rättarna pratar om patent och immateriella tillgångar. Hur vet man att något ät upphovsrättsskyddat, hur får man mönsterskydd. Det där varumärket då, kan man registrera en fyrkant som sitt varumärke? Gruppen i IP-rätt har även dem frukostseminarier, de är även med som föreläsare på diplomutbildningen VD:s roll och ansvar
 
Lars MelinAdvokatfirman Lindahl KB
Ted HagmanAwapatent AB 
Jesper SundströmWistrand Advokatbyrå Gbg KB
 

M&A

Flera av dessa deltagare föreläser på vår diplomutbildning Styrelsearbete
 
Magnus PauliAdvokatfirman Vinge Göteborg KB
Johan LjungbergMannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Mattias BoqvistWistrands Advokatbyrå Gbg KB
Richard HammarvidSetterwalls Advokatbyrå
 

Miljörätt

I den här gruppen har vi pratat mycket om hur företag blir mötta av kommuner, detta i samband med en SKL undersökning som blivit publicerad under hösten. Det är ofta i bygg och miljöfrågor kommunen kopplas in. Vi pratar ofta tillståndsfrågor, buller etc. Hur man som företagare kan agera vad gäller nya direktiv inom miljöområdet. De hjälper Handelskammaren med lobbyarbete och lämnar remisser. Gruppen har frukostseminarier på samma vis som arbetsrätten, dvs bjuder in med en fråga, kom får ni svaret och får chans att ställa er egen fråga som ett diskussionsforum.  
 
Maria PaijkullAdvokatfirman Vinge Göteborg KB
Malin WikströmGärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
Christina Rydell-AhlströmMAQS Law Firm
 

Offentlig upphandling

Gruppen hjälper oss med Upphandlingsdagen, de har alla ett föredrag eller föreläsningar under den dagen. De står även för innehållet i vår utbildning Grunderna inom offentlig upphandling
 
Helena Rosén-AnderssonAdvokatfirman Lindahl KB
Anna HoflingAdvokatfirman Vinge Göteborg KB
Robert MoldénGärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
Linda DahlströmMAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Susanne WiklundRosengrens Advokatbyrå
 

Fastighetsrätt

Vår senaste grupp, innehållande en blandning av bolagsjurister och advokater. Gruppen jobbar mot kommunen för att få till en dialog mellan näringsliv och det offentliga vad gäller byggprocesser. Hur kan vi hjälpas åt för att få ett bättre flöde?
 
Jesper PrytzMannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Katrin TroedssonMAQS Law Firm
Thomas FalckSkanska 
Robert DeliWallenstam 
Kristina MånesköldCastellum AB
| Dela
Kontakt

Anna PetreAnna Petre
Affärsområdesansvarig Juridik
031-83 59 91

Aktuella affärsnätverk

Access to Court + Alternativ tvistelösning
Arbetsrätt
Att använda sin jurist på rätt sätt
Fastighetsrätt
Internationell handel
IP rätt
M&A
Miljörätt
Offentlig upphandling

Mer information om innehåll och deltagare finner du till vänster.

Bli kontaktad

Lämna dina kontaktuppgifter här, så kontaktar vi dig för ett personligt besök.