Affärsnätverk för jurister

Affärsjuridik - Affärsnätverk för jurister | Västsvenska HandelskammarenAffärsnätverk för jurister är ett exklusivt nätverk för den som arbetar som advokat eller jurist. Nätverket är en mötesplats som finns för att marknadsföra företagets kunskap, kompetenser och för att få ditt arbete synliggjort. Som aktiv deltagare i nätverket investeras din tid och din kompetens genom att delta i en arbetsgrupp som driver affärsmässiga frågor av juridisk karaktär.

Vilken arbetsgrupp man vill tillhöra väljer man själv. Resultatet av deltagande visar sig genom uppmärksammat arbete och en möjlighet att göra skillnad. Till förfogande står bland annat Handelskammarens kanaler inom näringslivet och politiken. Handelskammaren är remissinstans och utnyttjar grupperna till uttalanden inom sina respektive ämnen. 

Grupperna ses två gånger per termin för att avhandla nyheter, planera medlemsmöten, utveckla utbildningar etc. Mötena är förlagda som en förlängd lunch, kl 12.00-13.30 och hålls på Handelskammaren. Man har som deltagare även möjlighet att medverka på ett Next&Now tillfälle samt alla Oss emellan affärsnätverksträff som Handelskammaren ordnar. 

Vi har en tjänst för våra medlemmar som heter juristservice vilket innebär att du som medlemsföretag får en timmes gratis juridisk rådgivning. Då medlemmen vill ha hjälp slussar vi ärendet till en deltagare i nätverket som har detta som inriktning. Det görs en jävskontroll och om allt är ok så ringer advokaten upp, i de fall det behövs mer än en timme så görs detta upp mellan advokaten och medlemmen utan Handelskammarens medverkan, dvs advokaten bjuder på en timme mot att få en eventuellt ny klient.

Aktuella affärsnätverk för jurister

Nedan följer en kort beskrivning på de aktuella grupper som vi kan erbjuda just nu, vad de sysslar mer samt vilka deltagare som går.


Access to Court + Alternativ tvistelösning

Den här gruppen sysslar med lobbyverksamhet mot domstolar för att dels försöka få ner längden som ärendena blir liggande innan det blir förhandling och dom. Dels få in medling som en del av förhandling. Den nya lagen om medling som trädde i kraft 1/8-11 hade inte så stor inverkan på rättsväsendet så gruppen håller på att bearbeta berörda parter. Nästan alla deltagare i denna grupp är ackrediterade medlare och har gått CEDR´s medlarutbildning på Handelskammaren.

Per Fridén, Advokatfirman Nordia Göteborg HB
Thomas Wetterlundh, Advokatfirman Vinge Göteborg KB
Pär Caldenby, Caldenby Advokat AB
Anders Bergkvist, Advokat AB Anders J Bergkvist
Helena Svärd, Svärdsadvokatbyrå
Kenneth Nilsson, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB

Arbetsrätt

Gruppen har frukostseminarier för medlemmar varje månad där de tar upp aktuella frågeställningar. Seminarierna är korta och max 15 deltagare för att få igång en bra diskussion. Dessa är välbesökta eftersom arbetsrätt är något som tilltalar nästan alla företag och företagare.

Charlotte Forsander Johansson, Advokatfirman Vinge Göteborg KB
Henric Diefke, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Lars Lövgren, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Roger Wier, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB
Magnus Löfving, Advokatfirman Lindahl KB

Att använda sin jurist på rätt sätt

Den här gruppen håller på med en stor utredning om hur företag i regionen använder jurist, om de nu gör det. Varför anlitas jurist vid tvist och inte innan, jmf med revisorns roll? Vad kan göras för att förebygga alt få företag att inse att de kanske behöver juridisk hjälp?  Är den traditionella advokatrollen lite förlegad? Nya juridiska byråer dyker upp med nya betalningsstrategier, exempelvis % på tvistebeloppet, fungerar det rent etiskt, vad har de för utbildning?

Anders Bergkvist, Advokat AB Anders J Bergkvist
Magnus Brorsson, Advokatfirman Brorsson
Jan Save, Advokatfirman Hammar KB
Björn Sahlin, Advokatfirman Wåhlin HB

IP rätt

IP rättarna pratar om patent och immateriella tillgångar. Hur vet man att något ät upphovsrättsskyddat, hur får man mönsterskydd. Det där varumärket då, kan man registrera en fyrkant som sitt varumärke? Gruppen i IP-rätt har även dem frukostseminarier, de är även med som föreläsare på diplomutbildningen VD:s roll och ansvar.

Lars Melin, Advokatfirman Lindahl KB
Ted Hagman, Awapatent AB
Jesper Sundström, Wistrand Advokatbyrå Gbg KB


M&A

Flera av dessa deltagare föreläser på vår diplomutbildning Styrelsearbete. Denna grupp arbetar också med vår nya diplomutbildning Bygga värde i bolag.

Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge Göteborg KB
Johan Ljungberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Mattias Boqvist, Wistrands Advokatbyrå Gbg KB
Richard Hammarvid, Setterwalls Advokatbyrå

Miljörätt

I den här gruppen har vi pratat mycket om hur företag blir mötta av kommuner, detta i samband med en SKL undersökning som blivit publicerad under hösten. Det är ofta i bygg och miljöfrågor kommunen kopplas in. Vi pratar ofta tillståndsfrågor, buller etc. Hur man som företagare kan agera vad gäller nya direktiv inom miljöområdet. De hjälper VHK med lobbyarbete och lämnar remisser. Gruppen har frukostseminarier på samma vis som arbetsrätten, dvs bjuder in med en fråga, kom får ni svaret och får chans att ställa er egen fråga som ett diskussionsforum.

Johan Rappmann, Advokatfirman Glimstedt AB
Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge Göteborg KB
Malin Wikström, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
Linnea Ljung, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Christina Rydell-Ahlström, MAQS Law Firm

Offentlig upphandling

Gruppen hjälper oss med Upphandlingsdagen, de har alla ett föredrag eller föreläsningar under den dagen. De står även för innehållet i vår utbildning Från ax till limpa grunderna inom offentlig upphandling.

Helena Rosén-Andersson
, Advokatfirman Lindahl KB
Ulf Käll, Advokatfirman Vinge Göteborg KB
Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
Linda Dahlström, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Gunnar Andersson, Rosengrens Advokatbyrå

Fastighetsrätt

Vår senaste grupp, innehållande en blandning av bolagsjurister och advokater. Gruppen jobbar mot kommunen för att få till en dialog mellan näringsliv och det offentliga vad gäller byggprocesser. Hur kan vi hjälpas åt för att få ett bättre flöde?

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Katrin Troedsson, MAQS Law Firm
Thomas Falck, Skanska
Robert Deli, Wallenstam
Carl-Otto Lange, Nordia Advokatbyrå
| Dela
Kontakt

Mirja FärnstrandMirja Färnstrand
Ansvarig Juridik och Management utbildningar
031-83 59 13

Aktuella affärsnätverk

Access to Court + Alternativ tvistelösning
Arbetsrätt
Att använda sin jurist på rätt sätt
Fastighetsrätt
Internationell handel
IP rätt
M&A
Miljörätt
Offentlig upphandling

Mer information om innehåll och deltagare finner du till vänster.

Bli kontaktad

Lämna dina kontaktuppgifter här, så kontaktar vi dig för ett personligt besök.