Affärsjuridik

Affärsjuridik | Västsvenska HandelskammarenVästsvenska Handelskammarens Affärsjuridik har till syfte att integrera affärer och juridik för att stärka det västsvenska affärslivet. Juridiken är många gånger ett naturligt inslag i affärerna, såväl ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Affärsnätverk för jurister, är ett starkt fäste för affärsjurister i Västsverige. Deltagarna i nätverket deltar i arbetsgrupper och driver frågor av juridisk och affärsmässig karaktär. Aktuella fokusområden inkluderar offentlig upphandling, skatte- och miljörätt . Handelskammarens medlemmar erbjuds en årlig gratis juridisk rådgivningstimma av någon specialist i det affärsjuridiska nätverket.

Trusted Third Party innebär att vi genom vår opartiska ställning kan erbjuda en neutral plattform och agera som oberoende tredje part vid affärskritiska händelser. Vi hjälper till att lösa tvister tids- och kostnadseffektivt genom medling eller skiljeförfarande. Vi förordnar opartiska besiktningsmän som är sakkunniga och kan värdera eller besiktiga ägodelar, till exempel bilar, båtar och smycken. Om du köpt programvara eller IT-system som är anpassat och avgörande för din affärsverksamhet kan du deponera källkoden hos oss som en extra säkerhet. Är du leverantör till det offentliga kan Handelskammaren medverka vid anbudsöppningar så du är försäkrad om att det går rätt till.

| Dela