Relocation services för expat

Human Entrance tar över Handelskammarens relocationverksamhet

Den 5 maj avslutas Handelskammarrens relocationverksamhet. Pågående uppdrag övergår enligt avtal till Human Entrance, dit också nya förfrågningar hänvisas. Handelskammaren kommer fortsatt att aktivt arbeta för att internationellt anställda genom vårt nätverk Global Community och som opinionsbildare i frågor avgörande för målgruppen.

Pågående uppdrag kommer nu att övertas av Human Entrance. Övergången sker genom ett nära samarbete med de medarbetare som fram tills nu arbetet med vår relocationverksamhet. Rent praktiskt innebär det att Handelskamamarens relocationteam under kommande halvår kommer att bemanna Human Entrance kontor i Götborg. Även nya förfrågningar från kunder kommer att hänvisas till Human Entrance.

Bakom beslutet att avveckla verksamheten är en önskan om att konsolidera handelskammarens tjänsteutbud. Förändrade marknadsförutsättningar där globala avtal blivit allt viktigare har också
bidragit.

IInternationellt anställda och kompetens kommer fortsatt att vara en mycket viktig målgrupp för Västsvenska Handelskammaren. Fokus kommer att vara att utveckla vårt internationella nätverk Global Community samt inom ramen för vårt arbete med politiska påverkan skapa gynnsamma förutsättningar för internationellt anställda i Västsverige.

För frågor till Human Entrance, vänligen kontakta:

Fredrik Bendroth | VD, Human Entrance
Tel | 010-708 11 10 
www.humanentrance.com


 

Human Entrance to take over Relocation Services from the West Sweden Chamber of Commerce

As of May 5, 2014, the West Sweden Chamber of Commerce no longer provides relocation services. Current assignments will be transferred to the company Human Entrance AB, who will handle all new enquiries from this date onwards. The West Sweden Chamber of Commerce will continue to play an active part in supporting International employees in West Sweden through its Global Community network, and through publishing key issues related to the target group.

Ongoing relocation assignments will be handled by Human Entrance AB from now on. A seamless transfer will be ensured by closely involving the West Sweden Chamber of Commerce employees who, until now, have worked with our relocation assignments. This means that for the next six months, the West Sweden Chamber of Commerce relocation team will be based at Human Entrance's Gothenburg office. All new enquiries from clients will also be referred to Human Entrance.

The decision to discontinue the provision of relocation services is based on a desire to consolidate the services offered by the West Sweden Chamber of Commerce. Recent changes in the market, such as the increase of global contracts, have also played a part.

International employees and the talent they represent will continue to be very important for the West Sweden Chamber and Commerce. Focus will be placed on developing our International network Global Community as well as on continuing our work with political influence and lobbying.

For any inquiries, please contact:

Human Entrance:

Fredrik Bendroth | CEO, Human Entrance
Tel | 010-708 11 10 
www.humanentrance.com

| Dela
Kontakt

Jesper ÖhrnJesper Öhrn
Ansvarig International Business Contacts
031-83 59 02