Politisk påverkan | Mathivation - Västsvenska Handelskammaren

Mathivation

Västsvenska Handelskammaren har under lång tid imponerats av ungdomars enorma matematikintresse. För att bemöta och stimulera detta intresse behöver hela samhället ta ett nytt grepp om matematik, pedagogik och ledarskap. Därför satsar Handelskammaren på Mathivation, som bygger på föreläsningar, mentorskapsprojekt och utbildningar.

Genom Mathivation:
- ökar elevernas självförtroende och motivation i matematik.
Eleverna ökar sin uthållighet och kreativitet i problemlösning och förbättrar sin sociala och pedagogiska förmåga att motivera och överföra kunskap till andra.

- stärks lärarnas roll som ledare och inspiratörer.
Lärarna utvecklar och formulerar egna metoder och principer, på så sätt stärks den didaktiska identiteten och kunskapsutbytet. Lärarna blir mer oberoende av läroböcker och får nya verktyg för att interaktivt konstruera exempel och övningar.

- skapar skolan sin egen lärandekultur.
Äldre elever blir mentorer och inspirerande förebilder för de yngre och påverkar inlärning, inställning och ambitionsnivå. Det blir en positiv spiral som bidrar till ett lärandeklimat som avdramatiserar misstag och belönar hårt arbete.

- får samhället ett kunskapslyft och en ökad framtidstro.
Eleverna bidrar även till en ökad förståelse och uppskattning för matematik genom föreläsningar för lärare, företag och föräldrar. Eleverna blir lokala resurser som föreläser och motiverar elever i närliggande skolor.

Det västsvenska fenomenet Mathivation grundlades av studenter på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (intize.org) och har på kort tid gjort avtryck i många delar av världen däribland Norge och Sydostasien. Mathivation har verkat i 140 städer i 22 länder med fler än 70000 elever och lärare som deltagit på föredrag och workshops.

Mathivation är ett öppet och fristående koncept som används av flera organisationer i olika sammanhang. Denna sida förklarar Västsvenska Handelskammarens arbete med, tolkning och särskilda inriktning av Mathivation.

www.mathivation.se

 

Mathivation - Det handlar om att inte fatta from Västsvenska Handelskammaren on Vimeo.

 

| Dela