Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas. 

Vi förser beslutsfattare med rapporter och underlag som speglar näringslivets villkor och vilka beslut som måste till för att stärka Västsveriges konkurrenskraft. Vi arbetar både med att påverka den allmäna opinionen och direkt påverkan mot beslutsfattare för att nå bäst resultat. Allt vårt politiska arbete syftar till att göra Västsverige starkare.

Politisk påverkan | Attraktiv stad
Politisk påverkan | Regionutveckling
Politisk påverkan | Infrastruktur Politisk påverkan | Skola-Näringsliv
 
Västsvenska Arenan i Almedalen 2014 »
 
Stefan Gustavsson - Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson
Näringspolitisk chef
031-83 59 23

Näringslivets vision
100listan
är en sammanställning av tio områden, innehållande konkreta initiativ som Västsveriges näringsliv identifierat som viktiga steg för att genomföra näringslivets vision om ett gränslöst Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar aktivt inom områdena:
Västsvensk framtidstro, Region i samverkan, Kommunikationer för tillväxt, Kreativ miljö, Lärande skapar resultat, Mångfald skapar tillväxt och Lockande närmiljö.
Attraktiv stad Regionutveckling       Infrastruktur Skola - Näringsliv     Public Affairs sthlm
Sandra Zätterström - Västsvenska Handelskammaren   Kajsa Dahlsten, projektledare Gunilla Hell Bellman - Västsvenska Handelskammaren Marcus Ottemark
Ingrid Pousard - Västsvenska Handelskammaren   Västsvenska Handelskammaren       Farid Nolen - Västsvenska Handelskammaren  
Sandra Zätterström 
031-83 59 92
Kajsa Dahlsten
031-83 59 47
Gunilla Hell Bellman
031-83 59 41
Markus Ottemark
031-83 59 35
Ingrid Pousard
031-83 59 61
  Jens Larsson
031-83 59 34
    Farid
Nolen

031-83 59 31
Anton Thynell
031-83 59 42
Anders
Wagner

08-411 34 10
| Dela