Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas. 

Vi förser beslutsfattare med rapporter och underlag som speglar näringslivets villkor och vilka beslut som måste till för att stärka Västsveriges konkurrenskraft. Vi arbetar både med att påverka den allmäna opinionen och direkt påverkan mot beslutsfattare för att nå bäst resultat. Allt vårt politiska arbete syftar till att göra Västsverige starkare.

     
Politisk påverkan | Industripolitik - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Infrastruktur - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Kompetensförsörjning - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Lokalt företagsklimat - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Stadsutveckling - Västsvenska Handelskammaren

Politisk påverkan | Regionutveckling Borås - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Fyrbodal - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Skaraborg - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Stockholm - Västsvenska Handelskammaren

Det händer hos oss

 Anna-Johansson-minister

Infrastrukturminister Anna Johansson om läget i Västsverige

Vad händer med E20, Bohusbanan och höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås? Infrastrukturminister Anna Johansson svarar på hur planerna fortskrider för Västsverige. Läs vidare »
   
Riksväg 40

Förstärkt framtidstro för Ulricehamn med nya riksväg 40

Den 17 km långa motorvägssträckan på riksväg 40 vid Ulricehamn är nu färdig. Hela sträckan från Göteborg till Jönköping, via Borås och Ulricehamn, har nu två separerade körfält. 
Läs vidare »

   

På gång

 
| Dela