Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas. 

Vi förser beslutsfattare med rapporter och underlag som speglar näringslivets villkor och vilka beslut som måste till för att stärka Västsveriges konkurrenskraft. Vi arbetar både med att påverka den allmäna opinionen och direkt påverkan mot beslutsfattare för att nå bäst resultat. Allt vårt politiska arbete syftar till att göra Västsverige starkare.

     
Politisk påverkan | Industripolitik - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Infrastruktur - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Kompetensförsörjning - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Lokalt företagsklimat - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Stadsutveckling - Västsvenska Handelskammaren

Politisk påverkan | Regionutveckling Borås - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Fyrbodal - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Skaraborg - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Stockholm - Västsvenska Handelskammaren

 

Efter ett svagt negativt värde i oktober så höjer sig Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator rejält i november. Även företagspanelen visar en starkt ökad optimism inför framtiden både på tre månaders sikt och på ett års sikt.

| Dela