Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas. 

Vi förser beslutsfattare med rapporter och underlag som speglar näringslivets villkor och vilka beslut som måste till för att stärka Västsveriges konkurrenskraft. Vi arbetar både med att påverka den allmäna opinionen och direkt påverkan mot beslutsfattare för att nå bäst resultat. Allt vårt politiska arbete syftar till att göra Västsverige starkare.

       
Politisk påverkan | Attraktiv stad
    Politisk påverkan | Regionutveckling
Politisk påverkan | Infrastruktur     Politisk påverkan | Skola-Näringsliv
Politisk påverkan | Public Affairs STHLM     Politisk påverkan | Västsvenska Arenan Almedalen

Näringslivets vision
100listan
är en sammanställning av tio områden, innehållande konkreta initiativ som Västsveriges näringsliv identifierat som viktiga steg för att genomföra näringslivets vision om ett gränslöst Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar aktivt inom områdena:
Västsvensk framtidstro, Region i samverkan, Kommunikationer för tillväxt, Kreativ miljö, Lärande skapar resultat och Lockande närmiljö.| Dela