Vi stärker regionen genom politisk påverkan


Vi sammanför näringsliv och politiska beslutsfattare. Detta gör vi på hemmaplan, genom att bjuda hit offentliga beslutsfattare till oss i Västsverige, men också på plats i Stockholm där nationella beslut fattas. 

Vi förser beslutsfattare med rapporter och underlag som speglar näringslivets villkor och vilka beslut som måste till för att stärka Västsveriges konkurrenskraft. Vi arbetar både med att påverka den allmäna opinionen och direkt påverkan mot beslutsfattare för att nå bäst resultat. Allt vårt politiska arbete syftar till att göra Västsverige starkare.

     
Politisk påverkan | Industripolitik - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Infrastruktur - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Kompetensförsörjning - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Lokalt företagsklimat - Västsvenska Handelskammaren
Politisk påverkan | Stadsutveckling - Västsvenska Handelskammaren

Politisk påverkan | Regionutveckling Borås - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Fyrbodal - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Regionutveckling Skaraborg - Västsvenska Handelskammaren Politisk påverkan | Stockholm - Västsvenska Handelskammaren

Det händer hos oss

   
Politisk påverkan | Västsvenska Handelskammaren

Anneli Hulthén lämnar sitt uppdrag som ordförande

Anneli Hulthén meddelar i dag att hon slutar som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, en roll hon haft i sju år. Hon lämnar sitt uppdrag till årsskiftet efter tolv år som kommunalråd. 
Läs vidare »

Affärsnätverk | Västsvenska Handelskammaren

Nu sätter vi fart på Uddevalla!

Uddevalla är inte längre en högskoleort och man tappar löpande sjukvårdsmöjligheter som regionens invånare behöver. Vårt centrum saknar också betydelse för oss Uddevallabor och övriga innevånare i Västsverige. 
Läs vidare »

 

På gång

 

 

Anneli Hulthén lämnar sitt uppdrag som ordförande
| Dela