Diplomutbildning i Styrelsearbete

Utbildning

måndag 27 augusti 2012 12:30 - 18:00
Mässans gata 18, vån 7, Göteborg

Detta är första tillfället av fem som ingår i utbildningen.

Ett framgångsrikt styrelsearbete lägger arenan för ett företags strategi och framgång. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. Vi går i denna utbildning igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr.

Utbildningen sträcker sig över fem halvdagar och avslutas med examination, gästföreläsning och middagsmingel. Syftet är att ge en fullgod kunskap av en styrelses ansvar och arbetssätt och ge möjligheten till ett fruktsamt styrelsearbete i framtiden.

Kontakt

Petra NilssonPetra Nilsson
Eventkoordinator
031-83 59 20

Utbildningstillfällen

2012-09-03
2012-09-10
2012-09-17
2012-09-24