Affärsnätverk | Next&Now - Västsvenska Handelskammaren

Next&Now

Möt inspirerande och relevanta personer


Genom att vara delaktig i Next&Now får du, förutom inspiration, möjlighet att träffa många beslutsfattare, ledare och chefer. Det stora antalet deltagare gör det möjligt att på ett effektivt sätt knyta många och relevanta kontakter på kort tid. Nätverket innehåller också en bredd som ger inblick i andra branscher och nya perspektiv. Innehållet och diskussionerna är relevanta, inspirerande och bidrar till att utveckla dig som ledare, vilket i sin tur utvecklar din verksamhet.

Effektiv mötesplats med stor flexibilitet

I Next&Now träffas deltagarna i anslutning till lunch eller frukost. Träffarna byggs upp kring olika teman som varvar professionella kunskaper med aktuella samhällsfrågor. Varje tema ges vid flera träffar och du kan själv styra när det passar dig bäst att delta.

Next&Now passar perfekt för dagens men även morgondagens ledare, chef och beslutsfattare.

Välkommen till inspiration och nya affärskontakter!

Vill du veta mer?

Fyll i nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Välj gärna region


Kontakt

Anette AntonssonAnette Antonsson
Ansvarig Next&Now
031-83 59 51
@AnetteAntonsson

Lars SegelodLars Segelod
Regionchef Fyrbodal
0522-149 20

Birgitta von RentelnBirgitta von Renteln
Affärsutvecklare Boråsregionen
033-20 62 42
BirgittavonR

Bjarne PetterssonBjarne Pettersson
Regionchef Skaraborg
0500-59 50 32
bjapet

Kortfakta

Vem | Chef/ledare och beslutsfattare.

Vad |
Fyra tillfällen med en större nätverkslunch och efterföljande fördjupat kontaktskapande i mindre grupper. Samt nätverksträffar på Oss emellan.

Var | Borås Göteborg Skövde Trollhättan

Antal 
|
Över 500 beslutsfattare i Next&Now.
Minst 40 nya kontakter per år.

Syfte |
Att effektivt etablera och bygga relevanta relationer.