Affärsnätverk i Skaraborg

Affärsnätverk Skaraborg - Västsvenska Handelskammaren

Ett professionellt affärsnätverk i Skaraborg bidrar till att ena regionen och stärka företagen. Handelskammarens Affärsnätverk i Skaraborg består idag av ca 100 personer som aktivt deltar i strategi- och VD-grupper samt kontaktskapande nätverk. Genom att identifiera gemensamma behov, önskemål och problem kan man tillsammans hitta lösningar och vägar framåt mot tillväxt.

Next&Now

Affärsnätverket vänder sig till dig som arbetar som chef eller ledare i Skaraborg. Vi driver för närvarande två grupper inom detta och fokus är på att utveckla det egna ledarskapet. Grupperna består av ett tvärsnitt av personer med olika funktionsansvar och från olika branscher. Man träffas fem gånger per år antingen över lunch eller över frukost.

I Oss emellan samlar vi alla deltagare för att inspireras av en tongivande entreprenör eller företagsledare. Tidigare gäster; Bengt Wiberg, Magnus Helgesson, Ayad Al Saffar, Karin Bodin, Rolf Persson, Monica Lingegård och Claes de Neergard.

Taktik&Strategigrupper

Gruppindelningen görs som regel utifrån funktionsansvar, där deltagare med liknande ansvar, men i icke-konkurrerande verksamheter sätts samman. Gruppen träffas 5 till 6 gånger halvdagar per år och fungerar som ett stöd och forum för att lyfta utmaningar, få råd och utbyta erfarenheter. Vi kan idag erbjuda fyra stycken grupper med följande inriktningar: HR/Personalchef, Ekonomi-/Administrativa chefer, IT/IS-chef och SupplyChainManagement.

Exec

Exec är ovärderligt för dig som är VD och som vill få tillgång till ett nätverk som ger dig erfarenhetsutbyte, långsiktiga relationer, ny kunskap samt inspiration. Du slipper göra om andras misstag, kan istället ta med dig erfarenheter användbara i din verklighet. Vi har idag en grupp som träffas 6 gånger per år varav en gång i form av en lunch- till lunchträff någonstans i Västsverige.

Saknar du en inriktning eller vill du veta mer om våra grupper, kontakta oss

| Dela